False Ministers, False Preaching, False Church
Permalink

False Ministers, False Preaching, False Church

False ministers do not preach the true gospel. Their false preaching results in false churches,…

Continue Reading →